Hoppa till sidans innehåll

Sammandrag 1953-2007


KRKs historia

 

Planerna på att starta en ridklubb i Köping fanns redan 1950.

 

1953

Klubben startade sin verksamhet i gamla stallet på Fantetorp. Där fanns tillgång till fyrkantsspår, hinderbana och terrängbana. Fantetorps travbana fick också utnyttjas till ridning. Ett medlemskap kostade 3 kr och inkomster under året var 708 kr. Utgifterna uppgick till 571,41. Behållningen i kassan det året var alltså 136,59. Det fanns 3 hästar och 30 medlemmar. Första Hubertusjakten hölls och blev en succé.

 

1954

Medlemsantalet ökade från 50 till 85 st.

Vid den här tiden har fyrkantsspåret fått belysning vilket möjliggjorde lektioner även på kvällstid.

 

1955

Klubben har nu ett 90-tal medlemmar och disponerar över 7 hästar. Årsmötet hålls på Hotell Hallström. Till ordförande valdes Torsten Bolinder. Övriga styrelseledamöter var Rolf Almgren, Bo Adolfsson, Laila Bolinder, Alf Eriksson, Tage Ljungströmer och Bernt Rääf.

 

1956

Ur Köpings Posten 6 juni 1956: Den olympiska facklan kommer till Köping mellan kl 22 och 22.30 på fredag kväll. Vid ryttarolympiaden skall fyra ryttare från Köpings ridklubb på onsdagen den 13 juni deltaga i en uppvisning under klubbens standard. De fyra representanterna blir Laila Bolinder, Bernt Rääf, Bo Adolphsson och Rolf Almgren. I september 1956 flyttades verksamheten till Nibblesbacke.

 

1957

Önskan om en inomhusmanege finns. Problem med leriga ridvolter efter den regniga sommaren och hösten. Lagom till jul fick ridklubben sitt efterlängtade ridhus färdigt. Nu finns drygt 100 medlemmar i föreningen. Lektionspriset är 5 kr/timme för vuxen och 4 kr/tim för ungdom.

 

1960

Ur Köpings Posten 2/3 1960:På grund av svårigheter att få hästar blev klubben tvingad att inställa instruktionerna nästan ett år vilket gjorde att medlemsantalet minskade. Nu har man emellertid fått några hästar disponibla och lektionerna har börjat igen.

 

1961

Köpings Ridklubb flyttar till Erikslund. Avsikten är att omedelbart sätta igång med byggande av ett ridhus med måtten 15x32 meter. En loge byggs om till stall.

 

1962

Ridhuset byggs. Byggnadsarbetet utförs av förstaårselever vid Köpings yrkesskola. I maj blir ridhuset klart. Nu finns endast 7 hästar i verksamheten då det inte längre är möjligt att låna hästar från Kronan. Men antalet hoppas öka under hösten.

 

1963

Bristen på hästar löser sig genom att ridskolan i Strängnäs flyttar hit med hästar och ridlärare. Det blir ett tillskott på 13 nya hästar. Bland dem 4 ponnyer. Detta medför att stallet måste rustas upp och eventuellt även utvidgas, alternativt hyra ett separat stall. Nu kommer man även att kunna ha lektioner på dagtid mot tidigare då det bara var möjligt på kvällar och söndagar.

 

1964

Medlemsantalet har ökat till ca 200. I maj hölls en Ryttarvecka vars uppgift var att sprida ökad kännedom om ridsporten. Under ryttarveckan ordnades korteger genom staden. Veckan avslutades med ett Ryttarspel med bl a voltige, kadriljridning och hästfotboll. Spelen besöktes av ca 700 personer.

 

1966

Ur Bärgslagsbladet 4/7: Ryttare från hela landet tränar i Köping för olympiaryttaren Gehnäll Persson. Kursen omfattar 10 dagar och deltagarna har med sig egna hästar som är uppstallade i ridklubbens stall. Kursdeltagarna är inkvarterade hos häst- och ridintresserade familjer i staden och utspisad på Lunkans bar, vars innehavare är gammal hästkarl. I november hålls i vanlig ordning Hubertusjakt och söndagen efter hade juniorerna ett dressyr- och hopprogram där bl a Göran Hallström på hästen Topaze deltog.

 

1967

Ridklubben får en egen stuga. Den är tänkt att användas för sammanträden och som väntrum för elevföräldrar. En av ridklubbens hästar har varit sjuk i närmare ett halvår och kan därför inte delta i ridundervisningen. Men kräver ändå omvårdnad för omkring 250 kronor i månaden. Ridfrämjandet planerar ett övertagande av Strömsholm då armén planerar att lägga ner sin ridskola där.

 

1968

Klubben har 4 egna hästar, resten är privatägda som man får förfoga över vid lektionerna.

 

1969

En lektion kostar 9 kr/timme och det finns 3 ridlärare som rider ut med fulltecknade grupper. Klubben har nu 8 egna hästar.

 

1970

Äntligen startas en nybörjarkurs för vuxna ryttare.

Häst att minnas: Ulrik, Sahib, Singoalla, Camé, Kinchmen och Chic.

 

1973

Ridavgifter: 10 kr/tim juniorer och 11 kr/tim seniorer. Medlemsavg är 20 resp 40 kr och det finns nu 193 medlemmar. De tre ridlärarna är: Ragnar Wiebke, Bo Adolphsson och Bernt Rääf. Klubben förfogar över 3 egna hästar, 3 kronhästar och ca 16 privatägda hästar. En bra häst som man även kan tänkas tävla med kostar ca 10 000 kr. Ur VLT 19/4: Kris i Köpings Ridklubb. Ridhuset måste slå igen om inte kommunen räddar. Om klubben skall lyckas utvidga verksamheten krävs ett ekonomiskt tillskott på ca 25 000 kr. Klubbens hästar är gamla och stoppar inte länge till.

Häst att minnas: Tzar.

 

1974

Hästbristen är fortfarande ett bekymmer. Ridklubben har dock fått 10 000 kr från kommunen och även lånat ytterligare 40 000 kr. Hästen Tellus kommer från Västerås ridskola, men antalet hästar har ändå inte ökat eftersom stoet Kinchmen har utgått från klubben. Tyvärr hindras personalen att åka och titta på ridhästar pga bensinransoneringen. Tidningen Ridsport kom ut med en närmast katastrofal artikel, där det talades om ”en förvirrad, ansvarslös och dåligt organiserad ridskola”. Detta utreddes av Västmanlandsdistriktet. Länsveterinär John-Erik Trollsten granskade både byggnader, skötsel och anläggning; -Jag tycker att allt är tillfredsställande idag. Förbättringar har skett. Ventilationen är väl enda problemet. Ridavgiften är nu 15 kr/tim.

Häst att minnas: Orinocco.

 

1975

Köpings Ridklubb arrenderas ut till Kristina Zetterlund (Tusse) och Staffan Carlsson. Klubben får då två välutbildade ridinstruktörer och kan även hålla verksamhet på dagtid. Ca 250 ridande per vecka. 60 i kö. 17 hästar inkl kronhästar.

Häst att minnas: Charm, PickWick, Napoleon, Pinnoccio, Peter Boy

 

1976

Gehnäll Persson, flerfaldig olympisk guldmedaljör, död. Funnits på Köpings ridklubb som instruktör för de mer avancerade ryttarna sedan 1964 då han flyttade till Köping. Klubben hör sig för med kommunen om hjälp med ett större ridhus och nya stallar. Hästarna förslits 10 ggr fortare i det gamla, lilla ridhuset, än i en större anläggning.

 

1977

Klubben har nu 350 medlemmar och är Köpings tredje största förening. Dessvärre räcker inte hästarna till alla och klubben hoppas därför på anslag från kommunen till en fritidsledare. Tyvärr har kommunen inga planer, ens långsiktiga, på att bygga ett nytt ridhus och nya stallar. En ny klubblokal vore önskvärd. Det här året beslutas också i kommunstyrelsen i Kungsör om ett anslag på 80 000 kr för ombyggnad av ladugård till stall vid Klämsbo gård där Kungsörs ridskola skall startas.

Häst att minnas: Frotz

 

1978

Fritidsnämnden ger Köpings Ridklubb kommunal borgen för ett lån på 60 000 kr för inköp av fler hästar. Kommunens dåliga ekonomi riskerar att knäcka ridklubben. Stallarna är undermåliga och ridhuset alldeles för litet. Kommunen skjuter dock en ombyggnad på framtiden pga dålig ekonomi och funderingar på att göra om området till industriområde. Medlemsantalet uppe i 400. Arrendatorerna Kristina och Staffan säger upp avtalet av ekonomiska skäl. Lokalerna utdömda av länsveterinären och en renovering anses vara bortkastade pengar. Under hösten ställer kommunen upp med ett lån på 100 000 kr till inköp av nya hästar, men även 50 000 kr i driftsbidrag för att klara resten av året. Kommunen säger att det lär dröja minst 5 år innan det kan bli aktuellt med nya lokaler. Ridborgarmärket införs.

Häst att minnas: Toby, Maritza

 

1979

Ridklubben anordnar provtagningar för Ridborgarmärket då det pågår en tävling mellan ridklubbar runt om i landet. Köpings Ridklubb kommer på niondeplats i märkestagningen av Ridborgarmärke, och med detta resultat blev vi bäst i Västmanland med 400 märkesprov. Kommunen skjuter till pengar för en viss renovering av stallet. Förra vintern frös vattenledningarna och det kommer inte att fungera en vinter till. Främst är det isoleringen som behöver förbättras. Det har också kommit upp belysning i paddocken eftersom ridhuset är så trångt och sliter hårt på hästarnas leder. Lektionspriset är nu 15 kr/tim.

 

1980

Lektionspris: 17 kr. En ny anläggning vore önskvärd, kostnadsberäknad till 3 miljoner kronor.

Häst att minnas: Quantesse, Kuling

 

1981

Ridklubben håller stånd med frivilliga krafter. Stallet är nu inte det största problemet då renoveringar har skett löpande. Ridhuset är för trångt och går inte att åtgärda. Många frivilliga ställer upp med både underhåll och tävlingsplaneringar för att fortsätta hålla klubben aktiv. Kommunen borgar för lån till nytt ridhus under förutsättningen att ridklubben själva helt och hållet svarar för bygget.

 

1982

Planerna på ridhusbygget går vidare. 1,8 miljoner kronor beräknas bygget kosta. Klubben vill också arrendera ytterligare 15 hektar mark av kommunen för vallodling och bete. Detta för att själva bärga ca 50 ton hö till hästarna och på så sätt sänka kostnaderna. Nya anbud visar att det nya ridhuset kommer att kosta 4 miljoner. Ridhuset kommer att hålla internationella mått och även handikapppanpassas. Denna prisökning medför dock att kommunen börjar dra öronen åt sig.

Häst att minnas: Hubert, Uncle Oskar, Kompis, Cadette Russel, Mesita

 

1983

Byggkrisen kanske kan lösa problemen med kostnaderna för nybygget. Det tidigare förslaget stoppades pga för höga kostnader. Nu har det kommit fram ett nytt förslag som innebär ett mindre ridhus än tidigare planerat men då kommer också ett stall för 42 hästar att byggas. Kostnaden beräknas till 3,7 miljoner. 1 juli: Fullmäktige har sagt ja till ett nytt ridhus i Köping! 30-års jubileum firades i Folkets Park där ca 170 personer närvarade.

 

1984

Kommunen begär mer betänketid för bygget eftersom projektet kräver ytterligare drygt en miljon kronor. Detta pga dåliga grundförhållanden, uteblivet AMS-bidrag och hårda krav från brandmyndigheten. I mitten av april tas dock det första spadtaget för den nya ridanläggningen. Invigningen skedde den 11 november och ca 500 personer var där. Nu finns ca 360 medlemmar i föreningen och det står ca 200 i kö till lektionerna.

Häst att minnas: Acapulco, Fuego, Lollo.

 

1985

Sommarens ridläger är som vanligt mycket populärt. Praktik, ridning och teori blandas i lagom portioner till deltagarna. Sten Lindgren och Tina Saaw utbildar. Till hösten slutar Tina Saaw och flyttar till Kalmar för att bli ridskolechef. Tjänsten som ridskolechef på KRK tas nu över av Sylvia Svensson. Hoppkurser hålls för bl a Hans Lundbäck från Norrköping.

Häst att minnas: Biba, Sheila, Osborn, Perdi, Petra, Aurika, Bellman, Mc Lloyd, Trixie, Minsann

 

1986

Nu görs försök att starta handikappridningen vid KRK. Intresseenkäter skickas ut till handikapporganisationer och kommunala barnomsorgen. Laghoppning i div 1 anordnades under våren. Ca 300 intresserade åskådare fanns på plats. Läktarna tar tyvärr bara 75 personer så det blev lite trångt, men trevligt. Fortsättningsvis får nog större tävlingar hållas på utebanan. Sju nya hästar köps in till höstterminen men trots detta står fortfarande ca 200 på väntelista. Handikappridningen kommer igång så smått och en handikappsektion skall bildas.

Häst att minnas: Arabella, Tatiana, Castell

 

1988

Dressyrallsvenskan hålls i oktober då även SVT finns på plats och filmar. Främst är det Arbogatjejen Annika Lymar som är föremål för TVs intresse. Annika, som i egenskap av handikappad ryttarinna blev VM trea.

 

1989

Vid årsskiftet -88/-89 hade klubben 534 medlemmar. Rekord! Malin Westin, 14 år, lyckas förhindra att ett tiotal hästar på rymmen från Erikslund tog sig ner i Köpings centrum. Malin lyckades valla hästflocken via stigar i Karlbergsskogen tillbaka till KRK, och inga olyckor inträffade. Astrid Lamprecht tar över som ridskolechef och KRK inför terminsbetalning vilket visar sig vara bra för ekonomin i föreningen. Två gånger under året stängs stallet pga smitta. Kvarka och virusinfektion.

Häst att minnas: Aqua, Flambard

 

1990/91

615 medlemmar. Lektionspris är 50 kr/j:r, och 60 kr/s:r. Köpings lag vann Madicken-cupen. En körsektion finns nu på klubben och en tävling hålls i precisionskörning. Ola Saaw föreslår till kommunfullmäktige en hästby vid ridskolan i Erisklund. Skolstyrelsens planer på ett ridgymnasium vid Ullviskolan i Köping skulle gynnas av en hästby då bostäder och stallplatser kan hyras av eleverna.

Häst att minnas: Tiger, Klara, Cardine

 

1993

40 års jubileumet firas med en stortävling, Köping GP. Banan hör till mellansveriges bästa och det finns nu en helt ny hinderpark.

 

1994

Blåsväder på Ridskolan – Instruktörer lämnar jobben. De tre instruktörerna säger upp sig med motivationen att deras arbetsscheman inte är godtagbara samt att det råder samarbetssvårigheter med ridskolechefen. Hela ridgrupper har skrivit protestlistor till styrelsen att de tänker sluta rida om styrelsen inte ordnar upp detta. Ett extra medlemsmöte hålls, men många medlemmar överväger att lämna KRK.

 

1995

Gatubelysning efterfrågas till Erikslundsvägen eftersom den trafikeras mycket av hästtjejer på väg till och från stallet. Det har inträffat en del incidenter av ofredande och blottare som förhoppningsvis kan undvikas om belysning sätts upp.

 

1996

Medlemmar: ca 700 st. Hubertusjakten hölls detta år vid Sörby Gård i Valskog.

Häst att minnas: Mindy, Amigo, Bravo.

 

1997

Prinsessan Madeleine dyker upp på hopptävlingarna tillsammans med en kamrat och strosar runt och njuter av tävlingarna i solskenet.

 

1998

I Riksidrottsförbundets statistik finns KRK på fjärde plats i topplistan över länets föreningar. I topplistan över idrotter ligger Ridsport på andra plats efter fotboll. Innebandy och ishockey hamnar på tredje respektive fjärde plats.

Häst att minnas: Milly, Brunte

 

1999

Under hösttävlingarna hittar vi ryttare som Malin Baryard, Prinsessan Madeleine och Arbogatjejen Stina Lilje som lyckades knipa andra platsen efter självaste Malin Baryard. Tjuvar härjar på ridskolan och ett tjugotal sadlar försvinner. Cafeterian får också påhälsning där de flesta varor försvinner.

 

2000

Suzanne Möller vikarierar som ridskolechef.

 

2001

Ridklubben ansöker om lån av kommunen på 300 000 kr för att kunna byta ut ridhusbotten och även kunna förnya ridskolans hästmaterial, då flera hästar är för gamla eller skadade.

 

2002

Klubbens organisation måste ses över annars är en konkurs nära förestående. Ridklubben har haft för höga kostnader i förhållande till antalet ridande. Maj Nilsson Ramzell och Annette Hallström anser att anläggningen är fin och att den skall få finnas kvar för alla ridintresserade. Dock behövs en omstrukturering då det tidigare varit många viljor som strävat åt olika håll. Fyra anställda i klubben kommer att ersättas med ny ridskolechef och två instruktörer. Mats Törnå, Västmanlands Ridsportförbund, finns med och hjälper till med omstruktureringen. De nyanställda är: Lotta Jonsson, Stina Engelin och Anna Persson.

Häst att minnas: Gwen

 

2003

Ny ridskolechef, Sara Johansson. Kultur och fritid anser att ridskolan på ett bra sätt har tagit itu med ekonomin och är på rätt väg. Förbättringen innebär att ridklubben kan se fram emot ett extra driftbidrag på 350 000 kr. Saras anställning blev kort och hon slutade redan i början på juni. Anledningen var att hon inte tyckte att tiden och pengarna räckte till att både sköta om stallet och den administrativa delen då det är för lite personal. Lotta och Stina fortsätter dock kämpa vidare, vana vid eget ansvar. Niclas Dahlqvist anställs som ny ridskolechef, med en provanställning på 6 månader. Antalet ridande har ökat sedan tidigare år och är nu uppe i 240 st/vecka. Seminarier hålls under hästarnas lediga vecka då tandraspning och avmaskning pågått. Körning, barockridning, foderlära och information om föreningen Svenska Hästars Värn står på veckans seminarieprogram. 50-års jubileum

Häst att minnas: Ergo, Freddy, Pompe, Katinka, Filur, Anton

 

2004

50-års jubileumsfesten hålls i Folkets Park, något försenad pga de senaste tuffa åren för klubben. Gabriella Löf blir uttagen till Paralympics i Aten. Gabriella startade sin ridkarriär på Köpings Ridklubb. Men efter en olycka med en traktor, vid en ridtur, drabbades hon av en hjärnstamssjukdom. Med en enorm kämpaglöd lärde hon sig åter att tala och gå.

Häst att minnas: Brooke, Zally.

 

2005

Köping 3:a i Division III premiären.

Häst att minnas: Lovisa, Rodrigo, Agaton, Freddy, Hawkeye, Thor, Zebastian, Lucky Chance, Madame, Rocky.

 

2006

Vinterutställning av shetlandsponnyer. Intresset är stort och arrangören fick lov att neka en del av de senare anmälningarna då antalet ponnyer redan innan sista anmälningsdagen var maximerat. BIS vinnare blev Fixy v Bunswaard med poängen 10 9 8 8 9 = 44. Under sommarutställningen tog Furunäs Kitty hem BIS titeln. Ridskolechef Niclas Dahlqvist slutar för att starta upp en egen ridskola utanför Borås. Efter Niclas kommer Helena Ström att ta över tjänsten. Efter endast 4 månader tvingas Helena Ström lämna Köpings Ridklubb. Hon får ingen förlängning på sin provanställning pga samarbetssvårigheter med personalen. Ridklubben öppnar fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år. Redan första dagen dyker 13 barn upp.

 

2007

Sommarens shetlandsutställning går av stapeln i blåsvädret i juli. BIS blev Hamras Amapola. Föräldrautbildningarna fortsätter. Utbildningen syftar till att ge föräldrarna insikt och kunskap om vad deras barn gör på sin fritid i stallet och att även föräldrarna ska känna sig trygga i stallet och med hästarna.

 

 

Uppdaterad: 16 JUN 2011 19:37
 
 
 
 

poTnsoTreTr

 Stort Tack till våra sponsorer

Spavm logo

 
 

logo-sidfoten.png

KBAB-Logo-500.png

 

 VILL DITT FÖRETAG SYNAS HÄR?

MAILA

 Jubileumsgalleriet
 
 

 

Väder Köping

Postadress:
Köpings RK - Ridsport
Erikslund
73198 Köping

Kontakt:
Tel: 0761668563
E-post: info@kopingsridklubb...

Se all info