Hoppa till sidans innehåll

Berättelse av Bo Adolphsson


30 år med Köpings Ridklubb (1950-1983)

 

Planer fanns redan år 1950 att bilda en ridklubb i Köping. Vi var några ridintresserade, som för att få möjlighet att rida vid Statens ridskola vid Strömholm, var medlemmar i BUF (Befälsutbildningförbundet). På så sätt fick vi deltaga i olika kurser och få undervisning av militärt befäl i såväl dressyr som hoppning.

 

1952, i december, träffades vi några stycken på Central Hotellet och började undersöka möjligheterna för bildandet av en ridklubb. En interimsstyrelse tillsattes. I januari 1953 kom generalsekreterare G Lönnegren från Ridfrämjandet till Köping för information och rådgivning för bildandet av en ridklubb. En vecka senare valdes en styrelse. Klubbens första ordförande blev Thure Cannerheim med Torsten Bolinder som vice. Övriga ledamöter blev Bessie Grundberg, Tord Plenge-Jacobson, Tage Ljungströmer, Eskil Rothenberg och Bo Adolphson.

 

Torsten Bolinder ordnade med plats för hästarna i gamla stallet vid Fantetorp.

 

Nästa steg var att skaffa hästar. K1 i Stockholm kontaktades. Från K1 kom den 22 juni 1953 tre stycken ackordshästar, en privatägd fanns redan disponibel, nu kunde ridningen taga sin början.

 

Redan från starten räknades 25 medlemmar. Som instruktörer fungerade E Rothenberg,
B Rääf och B Adolphson med A Larsson och A Eriksson som ersättare. Allt arbete var ideellt och frivilligt, någon form av lön förekom inte. Hästarna var ända från början utnyttjade till max. Flera hästar lånades in från trakten runt omkring Köping, snart fanns det 12 stycken hästar som klubben förfogade över.

För att klara omkostnaderna slog vi oss tillsammans tre till fyra om varje häst. ”Andelsägarna” kunde disponera hästarna efter ett uppgjort schema lördag, söndag, tisdag och torsdag. Övriga dagar fick andra klubbmedlemmar rida. Lektionspriset var fyra kronor för seniorer och tre för juniorer och skolungdom.

Ett fyrkantsspår, en liten hoppbana och en terrängbana fanns att tillgå. Dessutom fick vi använda travbanan för ridning.

 

Den 3 november samma år reds den första Hubertusjakten i Köping. Kl 08.00 startade seniorerna sin jakt på en bana om 2 000 meter. Sju deltagare ställde upp. Kl 15.00 samma dag blev det juniorernas tur att rida sitt lopp på ca 1 000 meter. Gen sekr Lönnegren såg eftermiddagens lopp och tyckte att arrangemangen var tillfredsställande. Den symboliska rävsvansen delades ut till första ekipage i mål. Alla deltagare fick sin grankvist.
Den 7 november reds ytterligare två jaktlopp för att alla som ville skulle få deltaga. På söndagen reds fyra st hoppklasser. Borgmästarinnan Bärnhjelm var prisutdelare i alla klasser.

 

Premiär för ridande Lucia var det den 13 december 1953. Nio stycken morgonpigga ryttare startade från Fantetorp och red omkring på Köpings gator sjungande Luciasånger. Lucia var Laila Bolinder. Luciaritten blev en tradition under flera år som mycket uppskattades.

 

Den 12 januari 1954 hölls det första årsmötet för Köpings Ridklubb. Ny ordförande blev Torsten Bolinder. Tre nya medlemmar valdes in i styrelsen, Rolf Almgren, Bernt Rääf och Laila Bolinder.

 

Andra veckoslutet i maj deltog för första gången Köpingsryttare vid tävlingar i Västerås med fyra stycken på prisplats. KRK vann dessutom lagtävlingen. Flera tävlingar hölls varje år. Hubertusjakten blev tradition, årets höjdpunkt med ryttarfest som avslutning på tävlingssäsongen.

 

Årsskiftet 1955/1956 hade KRK ett 100 tal medlemmar.

 

Den 6 juni 1956 var det dags att hämta den olympiska elden vid länsgränsen till Närke och föra den vidare mot Stockholm. Alf Eriksson, Tage Ljungströmer och Bo Adolphson turades om att rida den till Fantetorp. Vid Fantetorp brann en lägereld och ett långbord var dukat med kaffe för 150 personer. Strömsholmarna fanns redan på plats och efter pausen övertog de elden och red den vidare mot Västerås. Scouter hade under tiden varit eld- och fanvakt. Under öppningsceremonin på Stockholms stadion deltog de flesta av Sveriges ridklubbar under förbimarschen. Från KRK deltog Laila Bolinder, Rolf Almgren, Bernt Rääf och Bo Adolphson.

 

I september 1956 kunde vi ej vara kvar längre på Fantetorp. Dåliga stallutrymmen var anledningen till att klubben fick flytta ut till Nibbles Backe i ett före detta handelsstall hos Erik Amundsson. Där blev också klubbens första ridhus till, i en loge som byggdes om. Ridhuset var mycket anspråkslöst, 8 gånger 15 meter, med två bärande stolpar i mitten. Allt arbete utfördes av medlemmar och med egna medel.

 

Den 23 januari 1957 inspekterade åter Gen sekr Lönnegren KRK och anläggningen och fick tillfälle att se Bernt Rääf hålla en lektion.

Klubben hade hästpolo och stafetthoppning med på programmet. Slalomtolkningar var också ett uppskattat nöje.

 

I maj 1960 hade Lions club i Arboga ordnat med en parkfest där Majdrottningen skulle krönas. En grupp riddare från KRK kämpade med lans och svärd om Majdrottningens gunst. Ett mindre inslag av dressyr, tandemkörning och parhoppning förekom.

 

1961 på våren var det dags att flytta till Erikslund, där klubben byggde om en loge till stall, det som nu används. Året därpå byggdes ridhuset. Den 21 oktober samma år invigdes anläggningen av K E Wallbom.

 

I december 1963 kom så Josef Pesty till Erikslund med diverse hästar och idéer i form av ryttarspel och lekar. J Pesty blev ej så långvarig i Köping.

KRK övertog snart själva hela rörelsen igen och drev undervisningen i egen regi. Gehnäll Persson började med sina lektioner för mer rutinerade ryttare i december 1964. Han höll flera stora kurser med deltagare från hela landet.

 

I april 1965 var det dags att rida för ”Röda fjädern” i Arboga. Fyra ryttare från KRK ställde upp klädda som indianer.

Sportloven drog alltid fullt med skolungdom och det var svårt att få hästarna att räcka till, många fick därför dela på en timme.

Hästbesiktning skedde förr obligatoriskt varje år av Reg vet Gunnar Svensson och sedan av veterinär Göran Ottander.

 

Ungdomsföreningen ”Klubb kusen” bildades år 1968 och har sedan dess haft en livlig verksamhet. Kusen har varit till stor hjälp med diverse göromål. Ungdomarna är värda en eloge.

Senare bildades även Föräldraföreningen som på ett aktivt sätt stöttat moderklubben bland annat genom försäljning och servering av kaffe, smörgåsar, korv och andra förfriskningar vid tävlingar.

En ryttarinna, Cia Hallström, blev årets lucia 1970.

Sista dagarna i april 1972 hade KRK en stor hopptävling på IP.

 

Från den 1 juni 1975 arrenderades ridverksamheten ut till Kristina Zetterlund, som varit ridlärare i Surahammar. Ridborgarmärket togs för första gången 1978 av ett flertal elever. Yngsta märkestagaren var 6 år. Den 1 juni 1978 fick KRK åter taga ridverksamheten i egen regi. Som instruktörer sedan dess har fungerat Marit Karlsson, Elisabet Westin, Ann-Catrin Bengtsson och Tina Saaw.

 

Vid Ridfrämjandets distriktförbunds 10-årsjubileum, som firades i Skultuna Lagårn i november 1979, fick Bernt Rääf och Bo Adolphson mottaga guldmärket för förtjänstfullt arbete inom ridsporten.

Flera stora tävlingar har under de senaste åren hållits vid Erikslund, med goda resultat för Köpingsryttare, som även deltagit i flera tävlingar i och utom distriktet.

 

Det skulle taga för lång tid att nämna var och en som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för KRKs bästa. Medlemsantalet pendlar idag mellan 300 och 400.

 

Nu när den nya epoken börjar med nytt ridhus och stall, är det min förhoppning att det skall bli till mycket nytta och gagn för KRK. Till sist önskar jag klubbens nuvarande ordförande Göran Hallström en god fortsättning till ridsportens fromma.

 

Köping i juli 1983

Bo Adolphson

 

 

 

Uppdaterad: 16 JUN 2011 19:12
 
 
 
 

poTnsoTreTr

 Stort Tack till våra sponsorer

Spavm logo

 
 

logo-sidfoten.png

KBAB-Logo-500.png

 

 VILL DITT FÖRETAG SYNAS HÄR?

MAILA

 Jubileumsgalleriet
 
 

 

Väder Köping

Postadress:
Köpings RK - Ridsport
Erikslund
73198 Köping

Kontakt:
Tel: 0761668563
E-post: info@kopingsridklubb...

Se all info